plakat AP AP

Uprzejmie informujemy, że Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. realizuje projekt
„APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:
1. identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania
2. indywidualne wsparcie pomagające ukierunkować i zoptymalizować wysiłki zmierzające do znalezienia zatrudnienia
3. opieka osobistego Doradcy i Mentora Zawodowego
4. warsztaty integracji i rozwoju;
5. szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika projektu oraz do potrzeb lokalnego rynku pracy;
6. płatne staże -> 3 lub 6-miesięczne;
7. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
8. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

Korzyści dla Uczestników projektu Korzyści dla Pracodawców przyjmujących osobę na staż
· stypendium stażowe podczas stażu u Pracodawcy
· zaświadczenie o ukończeniu stażu
· bezpłatne szkolenia kończące się uzyskaniem
uprawnień zawodowych
· opieka osobistego doradcy i mentora
zawodowego;
· zwrot kosztów dojazdu
· zdobycie doświadczenia zawodowego

· bezpłatne przeszkolenie osoby na potrzeby
konkretnego Pracodawcy
· możliwość przeprowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej z potencjalnymi kandydatami
· brak ponoszenia kosztów związanych z
odbywanym stażem

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:
- zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego
- w wieku od 15 do 29 lat
- bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy)


Studenci studiów zaocznych są osobami, które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów.


W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby zmotywowane do podjęcia pracy zamieszkujące tereny wiejskie.


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu udziela:
Biuro projektu:
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków
tel./fax 12 412 13 00, 519-746-920
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.