Krótka informacja o postępie realizacji prac na plantach Jordanowskich

Poniżej przedstawiamy wizualizację koncepcji rewitalizacji Rynku w Jordanowie.

 

 Wizualizacja nr 1 Wizualizacja nr 2  Wizualizacja nr 3 
 Wizualizacja nr 4  Wizualizacja nr 5  Wizualizacja nr 6

 

Z uwagi na długotrwały proces wprowadzania istotnych zmian polegających na sposobie wykonania nawierzchni alejek na plantach Jordanowskich (zamiana nawierzchni mineralnej na nawierzchnię z płytek i kostki granitowej) zmiana formy fontanny (z płaskiej na nieckową) oraz uzupełnienia rozwiązań technicznych w zakresie monitoringu, oświetlenia parkowego oraz drogowego nawiązującego estetycznie do oświetlenia parkowego, nie jest możliwe przyspieszenie zaplanowanego procesu prac i na wyczekiwane efekty musimy jeszcze poczekać.

Szeroko konsultowane zmiany planowanych rozwiązań oraz wyjście naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańców, wymaga licznych uzgodnień z odpowiednimi instytucjami. Obszar Rynku jest objęty ścisłą ochrona konserwatorską, co wydłuża procedowanie.

Aktualnie wykonywana są prace ziemne w obszarze infrastruktury technicznej ulegającej zakryciu.