Informacja dot. realizacji projektu

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych”, wykonywane są roboty budowlane: przy ul. Generała Maczka w zakresie odtworzenie chodnika przy drodze powiatowej nr 1685 K Pcim - Łętownia - Jordanów.

 

Odtworzenie chodnika Gen.Maczka zdj nr 1 Odtworzenie chodnika Gen.Maczka zdj nr 2 Odtworzenie chodnika Gen.Maczka zdj nr 3