bo1

Głosowanie trwa od dnia 9 września do dnia 30 września 2019 r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Jordanowa, którzy w dniu 09.09.2019 r. ukończyli 16 lat, w głosowaniu niejawnym.

 Zachęcamy mieszkańców do głosowania !

Lista projektów poddanych pod głosowanie (wg kolejności wylosowanego miejsca na karcie do głosowania):

 1. Zakup wyposażenia świetlicy widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie (szacunkowy koszt   60 000,00)
  Skan do pobrania.
 2. „Świetlica dla Naszych Dzieci” (szacunkowy koszt   60 000,00)
  Skan do pobrania.
 3. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las" (szacunkowy koszt   60 000,00)
  Skan do pobrania.

Głosować można poprzez:

 • wypełnienie karty do głosowania na stronie internetowej: https://konsultacje.jordanow.pl/ (od 09 września 2019 r.)
 • pobranie karty w wyznaczonych punktach w godzinach pracy tych instytucji (Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1 – sekretariat; Miejski Ośrodek Kultury, ul. Rynek 2; Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 25) i złożenie jej do urny.

Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie

Głosowanie wymaga podania nr PESEL, imienia i nazwiska.

GŁOSUJ LINK DO KONSULTACJE JORDANÓW

Głosowanie wymaga rejestracji uproszczonej w portalu konsultacje - podając nr PESEL, imię i nazwisko.

Osoby zamieszkałe a nie zameldowane na terenie Miasta Jordanowa mogą głosować TYLKO poprzez złożenie DO URNY karty do głosowania wraz z oświadczeniem.

Do pobrania:

Karta do głosowania

Oświadczenie osoby zamieszkałej

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 04.10.2019 r. !!!

Zwycięski projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Jordanowa w 2020 r., jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 500 mieszkańców Miasta!!!

bo3