Małopolscy przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie swojej działalności.
Poniżej przedstawiamy informacje o najbliższych naborach wniosków.


Konkurs dla mikro i małych firm produkcyjnych z całej Polski – wsparcie w ramach tzw. dużego bonu.
Konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, skierowany tylko do mikro i małych (zatrudnienie do 49 pracowników) firm produkcyjnych (z całej Polski).
Przedsiębiorstwa mogą pozyskać do 50 tys. zł dofinansowania , na zakup usługi mającej na celu opracowaniu/znaczącym ulepszeniu nowego wyrobu lub technologii produkcji, albo opracowaniu nowego (przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

Aplikacje można składać do 21 kwietnia.
Więcej informacji:
http://www.parp.gov.pl/index/index/2258