Fundusz Pożyczkowy "Wsparcie dla Przedsiębiorczych z EFRR"

  Pożyczki udzielane przez konsorcjum:

Oferta dla mikro, małych  i średnich  przedsiębiorców  prowadzących działalność od co najmniej 24 miesięcy i realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego

O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. pełni rolę Pośrednika Finansowego (PF).
Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 10 mln. zł
Wkład Pośrednika Finansowego: 1 111 111,11 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 9,3 mln PLN
Nazwa funduszu pożyczkowego: Wsparcie dla Przedsiębiorczych z EFRR
Tytuł projektu: Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce

Wsparcie przeznaczone jest na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach: 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska” – wartość: 285,68 mln zł, Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane jest małopolskim przedsiębiorcom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.


W ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska” (poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MSP - powyżej 24 miesięcy) finansowane będą inwestycje w zakresie rozwoju i rozbudowy przedsiębiorstw oraz zwiększania skali ich działalności, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu. Finansowanie dedykowane jest przedsiębiorstwom działającym na rynku dłużej niż 24 miesiące.