GAZ W JORDANOWIE

Polska Spółka Gazownictwa w Krakowie prowadzi intensywne prace zmierzające do gazyfikacji Miasta Jordanowa. Obecny etap to wyłonienie w drodze przetargu projektanta sieci.

Osiedle Wrzosy oraz część mieszkańców miasta ma już zawarte umowy na przyłącz sieci gazowej. Zachęcamy kolejnych mieszkańców do składania wniosków o wydanie warunków na przyłącz gazu. Wnioski są do pobrania na stronie www.psgaz.pl lub w Urzędzie Miasta Jordanowa, pok. nr 7.