worki

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU MIASTA JORDANOWA NA 2019r.

PRZY KAŻDEJ ZBIÓRCE ODBIERANE SĄ WSZYSTKIE KOLORY WORKÓW

UWAGA:

Od stycznia 2017 pojawił się nowy kolor worka - kolor niebieski na odpady: papier, tektura.

Od stycznia 2015 roku obowiązują kody kreskowe, które należy naklejać na worki lub pojemniki. Dla każdego koloru worka przeznaczony jest oddzielny kod.

Zwracamy się z prośbą o nienaklejanie uszkodzonych lub wadliwie wydrukowanych kodów kreskowych.

Karty z kodami należy odbierać w Urzędzie Miasta Jordanowa w pokoju nr 8 codziennie w godzinach pracy urzędu.

Worki z odpadami należy wystawiać najpóźniej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.

 

Harmonogram odbioru nieczystości stałych z terenu Miasta Jordanowa domy jednorodzinne i letniskowe

Dla ulic: Rynek, Mickiewicza, Zacisze, 3-go Maja, Batalionów Chłopskich, Skotnica, Przykiec, Babiogórska, Słoneczna, Spytka Jordana, Gen. Maczka, Słowackiego, Bł. Ks. Dańkowskiego, Sosnowa, Leśna, Krasińskiego, Konopnickiej, Komunalna

 Data odbioru – wszystkie kolory worków:

I

II

III

IV

V

VI

3.01.

Wszystkie odpady

 

17.01.

Wszystkie odpady

7.02.

Wszystkie odpady

 

21.02.

Wszystkie odpady

07.03.

Wszystkie odpady

 

21.03.

Wszystkie odpady

4.04.

Wszystkie odpady

 

18.04.

Wszystkie odpady

9.05.

Wszystkie odpady

 

23.05.

Wszystkie odpady

6.06.

Wszystkie odpady

 

21.06.

Wszystkie odpady

VII

VIII

IX

X

XI

XII

4.07.

Wszystkie odpady

 

18.07.

Wszystkie odpady

1.08.

Wszystkie odpady

 

22.08.

Wszystkie odpady

5.09.

Wszystkie odpady

 

19.09.

Wszystkie odpady

3.10.

Wszystkie odpady

 

17.10.

Wszystkie odpady

7.11.

Wszystkie odpady

21.11.

Wszystkie odpady

5.12.

Wszystkie odpady

 

19.12.

Wszystkie odpady

Dla ulic: Malejowska, Zakopiańska, Piłsudskiego, Kopernika, Kolejowa, Nad Skawą, Banacha, Różana, Przemysłowa, Św. Anny, Hajdówka, Rapaczówka, Zagrody, Jana Pawła II, Spółdzielcza, Borowikowa

 Data odbioru – wszystkie kolory worków:

I

II

III

IV

V

VI

10.01.

Wszystkie odpady

 

24.01.

Wszystkie odpady

14.02

Wszystkie odpady

 

28.02.

Wszystkie odpady

14.03.

Wszystkie odpady

 

28.03.

Wszystkie odpady

11.04.

Wszystkie odpady

 

27.04.

Wszystkie odpady

16.05.

Wszystkie odpady

 

30.05.

Wszystkie odpady

13.06.

Wszystkie odpady

 

27.06.

Wszystkie odpady

VII

VIII

IX

X

XI

XII

11.07.

Wszystkie odpady

 

25.07.

Wszystkie odpady

8.08.

Wszystkie odpady

 

29.08.

Wszystkie odpady

12.09.

Wszystkie odpady

 

26.09.

Wszystkie odpady

10.10.

Wszystkie odpady

 

24.10.

Wszystkie odpady

14.11.

Wszystkie odpady

 

28.11.

Wszystkie odpady

12.12.

Wszystkie odpady

 

28.12.

Wszystkie odpady

 DLA DOMÓW WIELORODZINNYCH:

 oś. Wrzosy, Słowackiego 1, Słowackiego 2, Słowackiego 3, Słowackiego 4, Słowackiego 5, Słowackiego 7, Słowackiego 9, Piłsudskiego 1, Piłsudskiego 23, Nad Skawą 3

I

II

III

IV

V

VI

Wszystkie odpady

4.01.

7.01.

11.01.

14.01.

18.01.

21.01.

25.01.

28.01.

Wszystkie odpady

1.02.

4.02.

8.02.

11.02.

15.02.

18.02.

22.02.

25.02.

Wszystkie odpady

1.03.

4.03.

8.03.

11.03.

15.03.

18.03.

22.03.

25.03.

29.03.

Wszystkie odpady

1.04.

5.04.

8.04.

12.04.

15.04.

19.04.

23.04.

26.04.

29.04.

Wszystkie odpady

6.05.

10.05.

13.05.

17.05.

20.05.

24.05.

27.05.

31.05.

Wszystkie odpady

3.06.

7.06.

10.06.

14.06.

17.06.

21.06.

24.06.

28.06.

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Wszystkie odpady

1.07.

5.07.

8.07.

12.07.

15.07.

19.07.

22.07.

26.07.

29.07.

Wszystkie odpady

2.08.

5.08.

9.08.

12.08.

16.08.

19.08.

23.08.

26.08.

30.08.

Wszystkie odpady

2.09.

6.09.

9.09.

13.09.

16.09.

20.09.

23.09.

27.09.

30.09.

Wszystkie odpady

4.10.

7.10.

11.10.

14.10.

18.10.

21.10.

25.10.

28.10.

31.10

Wszystkie odpady

4.11.

8.11.

12.11.

15.11.

18.11.

22.11.

25.11.

29.11.

Wszystkie odpady

2.12.

6.12.

9.12.

13.12.

16.12.

20.12.

23.12.

27.12.

30.12.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w tym wielkogabarytowych i problematycznych mieści się na oczyszczalni ścieków Wrzosy  i jest czynny we wtorki w godzinach od 900 do 1300 oraz w piątki w godzinach od 1400 do 1800 z możliwością korekty w okresie zimowym.

Odbiór dodatkowych worków do gromadzenia odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na oczyszczalni ścieków Wrzosy możliwy w czasie otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nr konta bankowego, na który można dokonywać wpłaty za odpady komunalne:

Bank Spółdzielczy w Jordanowie 63 8799 0001 0000 0000 8859 0050
Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów