Kalendarium


 

7 listopada 1564 - Wawrzyniec Spytek Jordan otrzymuje od króla Zygmunta Augusta przywilej na założenie Miasta Jordanowa.
    ► 1576 - Zostaje wzniesiony drewniany kościółek, którego fundatorką była żona zmarłego Spytka Jordana - Anna Jordanowa z Sieniawskich.
    ► 1588 - Utworzono pierwszą szkołę parafialną obok Skotnicy ( dzisiejsza ulica Batalionów Chłopskich).
    ► 1618 - Pojawia się pierwsza wzmianka historyczna o obrazie Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, czczonej jako Pani Jordanowska.
    ► 1772 - W wyniku rozbioru Polski dobra jordanowskie, których właścicielem był Józef Sierakowski przeszły pod panowanie Austrii, tak jak inne tereny południowej Polski.
    ► 1858 - Wizytacja w Jordanowie Jego Cesarskiej Mości Franciszka Józefa
    ► 1885 - Zostaje założona Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Jordanowa.
    ► 1900 - Powstaje Towarzystwo Zaliczkowe pod nazwą ``Praca i Oszczędność``.
    ► 1912 - Zostaje Założone Towarzystwo Gimnastyczne pod nazwą "Sokół".
    ► 1913 - Wybudowano kościół parafialny wg projektu dr Sass Zubrzyckiego. Również ten sam architekt zaprojektował budynek Ratusza Miejskiego (1911) oraz budynek Sądu Grodzkiego (1908).
    ► 1919 - Posadzono na zachodniej stronie jordanowskiego Rynku ``Dąb Wolności`` na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości.
    ► 1926 - założenie Miejskiego Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego im. Św. Stanisława ze Szczepanowa.
    ► 1929 - Przyłączono do Miasta Jordanowa: Gminę Malejowa oraz przysiółki: Chrobacze, Przykrzec i Mąkacz.
    ► 1930 - Miasto Jordanów zostaje zelektryfikowane.
    ► 1932 - Wizytuje Miasto Jego Eminencja ks.Kardynał Adam Stefan Sapieha - Metropolita Krakowski, który uczestniczy w uroczystym posiedzeniu Rady Miasta.
    ► 1933 - Powstaje organ lewicy chłopskiej pod tytułem ``Wieś i Jej Pieśń``.
    ► 1 września 1939 - Od strony słowackiej Orawy Niemcy hitlerowskie napadają ziemię jordanowską.
    ► 1939 - Wprowadzone jest w Jordanowie tajne nauczanie dla klas od V do VII, a nastpnie w zakresie szkoły średniej.
    ► 1939-1945 -Miasto Jordanów zostaje dwukrotnie spalone, a straty w wyniku zniszczeń wynoszą 72%.
    ► 1939-1945 - Na terenie Ziemi Jordanowskiej działają między innymi takie ugrupowania partyzanckie jak: Bocian, Chełm, Harnasie, Walka, Związek Walki Zbrojnej oraz Koła: Rocha i Bataliony Chłopskie.
    ► 1942 - Zostaje rozstrzelanych przez okupanta hitlerowskiego 67 żydów jordanowskich.
    ► 29 stycznia 1945 - Następuje wyzwolenie Jordanowa spod okupacji hitlerowskiej.
    ► 1951 - Miasto Jordanów otrzymuje wodę z wodociągów miejskich z ujęciem źródeł na górze Przykrzec oraz zostają uruchomione 22 hydranty przeciwpożarowe.
    ► 1967 - Wybucha groźny pożar kościoła parafialnego, powstały w wyniku wyładowań atmosferycznych. Dzięki sprawnej akcji gaśniczej straży pożarnych udało się uratować świątynię. Spłonął tylko dach kościoła.
    ► Na przełomie lat 1970 - Powstaje największy zakład produkcyjny Krakowska Fabryka ``Armatur``- Zakład nr.3 w Jordanowie.
    ► 1975 - Miejska Rada Narodowa podejmuje uchwałę w formie wniosku pod adresem Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie o utworzeniu wspólnej Rady dla: Miasta Jordanowa, Gminy w Jordanowie oraz Gminy Bystra-Sidzina.
    ► 13 grudnia 1975 - Na stację kolejową w Jordanowie wjechał pierwszy specjalny pociąg elektryczny relacji Kraków - Zakopane.
    ► 4 marca 1977 - W sali widowiskowej Domu Strażaka odbył się I Wojewódzki Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa nowosądeckiego.
    ► 15 maja 1978 - Zostaje powołane do życia Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej.
    ► 3 czerwca 1979 - Miasto Jordanów jest organizatorem "Wojewódzkiego Święta Ludowego".
    ► 9 września 1984 - Miasto Jordanów odznaczone zostaje Orderem Krzyża Grunwaldu III Kl. Złotą odznaką ``Zasłużone dla Województwa Nowosądeckiego, odznaczenie honorowe Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - Zarząd Główny.
    ► 1981-1985 - oddawane są do użytku bloki mieszkalne z budownictwa spółdzielczego na osiedlu ``Wrzosy`` jak również oczyszczalnia ścieków typu ``bioblok``.
    ► 1983 - Wybudowano nowe ujęcie wody dla Miasta Jordanowa na rzece Skawa.
    ► 25 września 1994 - Koronacja obrazu Matki Bożej Trudnego Zawierzenia - Pani Jordanowskiej. Koronacji dokonał Jego Eminencja ks. Kardynał Franciszek Macharski - Metropolita Krakowski.
    ► 13 czerwca 1999 - Beatyfikacja Sług Bożych wywodzących się z Jordanowskiej Parafii, a mianowicie ks. Piotra Dańkowskiego i ks. Stanisława Pyrtka.
    ► 9 września 2001 - Posadzono na jordanowskich plantach ``Dęby - Pomniki Historii`` dla upamiętnienia: Ojca Świętego Jana Pawła II, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa 1000-lecia, księdza błogosławionego Piotra Dańkowskiego, księdza błogosławionego Stanisława Pyrtka. Otwarto wystawę ekumeniczną w Izbie Historii Miasta Jordanowa pod tytułem ``Przyjaźń bez granic`` organizatorem wystawy władze Miasta szwedzkiego Karlskoga i Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej.