http://www.1procentwmalopolsce.pl/

 

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Począwszy od roku podatkowego 2007, jeden procent podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego przekaże na Twój wniosek urząd skarbowy.

Prawo do przekazania jednego procenta podatku mają już wszyscy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - a zatem również podatnicy, którzy uzyskują dochody z kapitałów pieniężnych, oraz podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według 19% stawki podatku. Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38.

 

Aby przekazać 1% swojego podatku, nie musisz wpłacać żadnych pieniędzy! Wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu zeznania podatkowego:

  • pełną nazwę organizacji:
  • numer KRS organizacji
  • obliczoną kwotę 1% podatku.

Lista organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku, a więc:

posiadających status opp na dzień 30 listopada 2008 r.,

nie prowadzących działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI  z dnia 31 grudnia 2008 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (Nr 96, poz.827)

Do pobrania >>>

broszura informacyjna

baza organizacji w małopolsce


Numer KRS: 0000187458
woj. małopolskie »
Data aktualizacji: 2009-09-01
Numer KRS: 0000266553
woj. małopolskie »
Data aktualizacji: 2010-02-26

Informacja dla organizacji pożytku publicznego

Szanowni Państwo  w załączniku znajdą Państwo ankietę o której wypełnienie i odesłanie proszę Państwa w imieniu Ministerstwa i KCK.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2