Mieszkańcy, którzy złożyli ankietę informacyjną dotyczącą odnawialnych źródeł energii – Działanie 4.1.1. proszeni są o wypełnienie i złożenie wniosku o udział w Projekcie w celu przeprowadzenia inspekcji technicznej.

WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE