Informacja dla mieszkańców, którzy w Starostwie Powiatowym
złożyli ankiety dotyczące potrzeb w zakresie odnawialnych źródeł energii
OZE powiat suski – możliwości uzyskania dofinansowania

Informacje ze spotkania wójtów i burmistrzów w Starostwie Powiatowym w dniu 31 lipca 2018 r.


1.Dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowanych (aktualnie VAT nie jest kosztem kwalifikowanym). Będzie płacony podatek → zwrot VAT na podatek dochodowy
2.Propozycja Powiatu, aby gmina dodatkowo poniosła 15% kosztów – konieczna uchwała Rady Gminy.
3.Dofinansowanie dla mieszkańców, którzy złożyli prawidłowo wypełnione ankiety w 2016 r. (był podany termin) oraz osoby z listy rezerwowej. Uzupełnianie osób z listy rezerwowej na zasadach ustalonych przez Powiat – będą podane dla wszystkich zainteresowanych (wielkościami: np. wypada 4 na kolektory, wchodzi 4 na kolektory)
4.Nie mogą być budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, pierwszeństwo: budynki opalane węglem, drzewem… - opalane gazem nie podlegają dofinansowaniu.
5.Do końca sierpnia 2018 r. decyzja o dofinansowaniu, będą podane wzory umów (3 rodzaje)
6.Podpisywanie umów z mieszkańcami – od początku września do końca października
7.Mieszkańcy wpłacają zaliczki (być może w ratach). Brana pod uwagę jest możliwość podpisywania umów bez wcześniejszych wpłat. Raty płatne: I – do końca grudnia, reszta przed przetargiem
8.Przetarg (planowany w okolicach III – IV 2018 r.) – kwota rzeczywista, korekta umów/faktur
9.Wykonywanie instalacji: 2019 r. – 30%, 2020 r. – 40%, 2021 r. – 30%
10.Spotkania z mieszkańcami przed rozpoczęciem prac  
11.Coroczna inwentaryzacja instalacji przez 5 lat (trwałość projektu)
12.Tylko 1 rodzaj OZE dofinansowany dla jednego domu
13.Gmina nie jest pośrednikiem – bezpośrednich informacji udziela pani Sylwia Knapczyk w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
http://solary.powiatsuski.pl/nowy-projekt-solary-pv-pompy-spotkanie-organizacyjne/