Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110060025&min=1

Inicjatywa lokalna

http://www.jordanow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=961:nr-xxxvi3232010-rady-miasta-jordanowa-z-dnia-09-listopada-2010-roku-w-sprawie-trybu-i-szczegoowych-kryteriow-oceny-wnioskow-o-realizacj-zada-publicznych-w-ramach-inicjatyw-lokalnych&catid=18:prawo-lokalne&Itemid=56