Pytania mieszkańców zadawane podczas spotkania dotyczącego programu RYŚ

1. Czy można realizować program w nowowybudowanych budynkach np. bez odbioru czy bez nadanego numeru porządkowego, ewentualnie czy można wystąpić z wnioskiem teraz a rozpisać zadanie np. na 2018 wiedząc że budynek będzie już odebrany?

Aby inwestycja była zakwalifikowana do programu budynek musi być oddany do użytku. Jeżeli planuje się odebranie budynku np. w roku 2017 lub 2018 można wystąpić z wnioskiem w chwili obecnej i rozpisać finansowanie na określone lata. NFOŚiGW będzie weryfikował takie wnioski. Termin zawierania umów jest do 2020 roku.

2. Jak wygląda przekazanie środków w ramach dotacji i pożyczki. Czy mieszkaniec przed realizacją dostaje środki które idą z pożyczki a po przedstawieniu faktur dostaje zwrot w ramach dotacji (w odpowiednim procencie). Co w przypadku gdy wskazany we wniosku koszt ulegnie zmianie (zwiększy się lub zmniejszy)?

Przed realizacją inwestycji wybrany wykonawca wykona kosztorys inwestycyjny, który będzie uzgadniany z audytorem. W formularzu wniosku należy wskazać termin wypłaty środków. Dane transze będą wypłacane zgodnie z harmonogramem wypłat. Wskazana w formularzu wartość dotacji stanowi umorzenie wartości kosztów kwalifikowanych w odpowiednim procencie (40% lub 20%).

3. czy dotacja w wybranym wariancie może być mniejsza np. do 40% przy wariancie 60/40?

Nie, wartość procentowa dotacji nie ulegnie zmianie przy danym wariancie finansowania.

4. Czy mieszkaniec od dotacji musi później odprowadzać podatek dochodowy?

Mieszkaniec odprowadzana podatek w wysokości 18% od wartości dotacji. WFOŚiGW w Krakowie będzie wystawiał PIT-y po zakończeniu inwestycji.

5. Czy dotacja rozliczana jest do wartości brutto?

Tak.

6. Czy mieszkaniec ma dowolność wyboru firmy wykonującej modernizację? Czy może wykonać samodzielnie np. termomodernizację jeśli posiada wiedze w tym zakresie i przedstawić faktury wyłącznie na zakupione towary?

Tak, mieszkaniec wybiera we własnym zakresie firmę realizującą przedsięwzięcie. Nie ma możliwości przedstawić faktur, rachunków za sam zakup materiałów.