Wpłaty dokonywać można w kasie Urzędu Miasta

Poniedziałek 8:00 - 11:00 oraz 14:00 - 16:00
od wtorku do czwartku 8:00 - 11:00 oraz 14:00 - 15:00
Piątek 8:00 - 11:00

 

lub przelewem na wskazane konto

49 8799 0001 0000 0000 8859 0011 - (wpłaty: podatkowe)

63 8799 0001 0000 0000 8859 0050 - (wpłaty: odpady komunalne)

44 8799 0001 0000 0000 8859 0295 - (Strefa Płatnego Parkowania opłata dodatkowa)

70 8799 0001 0000 0000 8859 0021 - (Pozostałe dochody: czynsze, opłaty skarbowe, inne)

 

 

Dane do przelewów z zagranicy:

 

Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1,

34-240 Jordanów

 

PL49 8799 0001 0000 0000 8859 0011 - (wpłaty: podatkowe)

PL63 8799 0001 0000 0000 8859 0050 - (wpłaty: odpady komunalne)

PL44 8799 0001 0000 0000 8859 0295 - (Strefa Płatnego Parkowania opłata dodatkowa)

PL70 8799 0001 0000 0000 8859 0021 - (Pozostałe dochody: czynsze, opłaty skarbowe, inne)

SWIFT: POLUPLPR