Jordanów, dnia 08.05.2017r.

INFORMACJA

Urząd Miasta Jordanowa informuje właścicieli psów o możliwości bezpłatnego znakowania/ czipowania psów.

Akcja prowadzona jest przez Miasto Jordanów do 15 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w roku 2017” przyjętego uchwałą Rady Miasta Jordanowa nr XXVI/230/2017 z dnia 2017-03-30.


Właściciele psów zamieszkujący na  terenie Miasta Jordanowa mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego znakowania zwierzęcia, we wskazanej przez Urząd lecznicy weterynaryjnej Pana Tomasza Nogaja ul. Mickiewicza 58 ( informacje : ref. IRG Urzędu Miasta pok. 11 tel.18 26 91 708 w godzinach pracy Urzędu).

Warunki bezpłatnego znakowania psa:

1.Wypełnienie przez właściciela psa wniosku i jego podpisanie ( w 2 egz.).

2.Uzyskanie zatwierdzenia wniosku przez ref. IRG Urzędu Miasta (celem przedłożenia lekarzowi weterynarii). Należy dostarczyć do ref. IRG pok. 11 Urzędu Miasta - celem weryfikacji i zatwierdzenia.

3.Do wniosku należy przedłożyć:

a). do wglądu dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający prawo do zwierzęcia ( np.: książeczkę zdrowia , rodowód psa);
b).kopię aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

Wniosek do pobrania tutaj lub w Urzędzie Miasta pok. 11.


Po znakowaniu właściciel otrzymuje podpisany przez lekarza 1 egzemplarz wniosku, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej  Bazy Danych  SAFE ANIMAL www.safe-animal.eu w terminie do 14 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora.

 

CZIPOWANIE ZWIERZĄT

Czipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat. Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu. Umożliwia to praktycznie natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga. W czytniki wyposażone jest: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu oraz lecznica weterynaryjna . Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.